Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R Ş Ș Ś S T Ț Ţ U V Y Z В
There are currently 11 names in this directory beginning with the letter S.
Sadovei Larisa
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de știinţe ale educaţiei, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:sadoveilar@gmail.com

Sadovei Nicolae
doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, Catedra de drept privat, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.
E-mail:nsadovei@gmail.com

Sagoian Eraneac Chim
doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:irinasagoyan@rambler.ru

Sanduleac Sergiu
doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:sergiusanduleac@gmail.com

Saranciuc-Gordea Liliana
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Catedra de pedagogie a învăţământului primar, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:gordealiliana@mail.ru

Scurtu Tatiana
profesoară de limba și literatura română, grad didactic 1, Liceul Teoretic „Gheorghe Ghimpu”, satul Coloniţa .
E-mail:-

Simac Ana
doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar, Catedra de studiul artelor, grafica și metodologia instruirii, Facultatea de Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:anasimac777@gmail.com

Simcenco Irina
doctor în științe pedagogice, lector, Catedra de știinţe ale educaţiei, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:i.simcenco@yahoo.com

Solcan Angela
doctor în pedagogie (didactica limbii franceze), conferențiar universitar, Catedra de limbi și literaturi romanice, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:solcanangela@gmail. com

Stamatin Otilia
doctor în psihologie, conferenţiar universitar, Catedra de psihologie, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:stamatino@gmail.com

Suhan Claudia
doctor în pedagogie, grad didactic superior, profesoară de limba franceză, metodist în Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din Chișinău.
E-mail:-