Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R Ş Ș Ś S T Ț Ţ U V Y Z В
There are currently 6 names in this directory beginning with the letter O.
Oboroceanu Veronica
doctor în științe pedagogice, lector, Catedra de științe ale educației, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS ,,Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:timusv@yahoo.fr

Olărescu Valentina
doctor în psihologie, conferențiar universitar, Catedra de psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie si Psihopedagogie Speciala, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:volarescu@yahoo.com

Oloieru Anastasia
profesoară de științe economice, IPLT „Petru Rareș”, Chișinău.
E-mail:oloieru@list.ru

Onica Dorina
doctor în istorie, cercetător științific, Centrul de etnologie, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei.
E-mail:dorinaonica@yahoo.com

Osoianu Vera
director adjunct al Bibliotecii Naționale din Republica Moldova.
E-mail:-

Oxanii Tatiana
profesoară de limba și literatura română, grad didactic 1, LT „Vasile Vasilache”, Chișinău.
E-mail:otm31@mail.ru