REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (31) / 2015

Conţinutul numărului de revistă
Educația pentru timpul liber al familiei: unele repere teoretice, metodologice și applicative 3-13
Cuzneţov Larisa
Rolul stimei de sine în adaptarea socială a adolescenţilor 13-17
Pleşca Maria
Formarea continuă a dirigintelui în contextul postmodernității: diagnoză, eficiență și prognoză 18-25
Calaraş Carolina
Evoluția conceptului de „învățare personalizată” 25-29
Şchiopu Lucia
Models of teaching a foreign language in personalized learning 30-34
Şchiopu Lucia
Модернизации современного образования как фактор саморазвития и самореализации личности 34-45
Кух Людмила
Regressus ad uterum și coincidența contrariilor animus-anima în proza fantastică a lui Mircea Eliade 45-55
Ivanov Nadejda
Impactul calitativ al manualului școlar asupra procesului de învățare din perspectiva formării de competențe 55-66
Galben-Panciuc Zinaida
Un model axiomatic al normativităţii în pedagogie/științele educației 67-72
Avram Florentina-Olimpia
Problematica comunicării în pedagogia modernă 72-83
Gorea SvetlanaEşanu Daniela
Антирелигиозные мероприятия Cоветского государства в отношении православной религии (1961-1991) 84-92
Туманов Дмитрий
Etapa lansării educaţiei noi în pedagogie 93-97
Raftu Gheorghe
Modelul pedagogic integrativ de consiliere a familiei în instituția de învățământ 97-103
Micleuşanu Zinaida
Dimensiunile proiectare şi realizare ale lecţiei în clasele cu regim simultan 103-108
Briţchi Aliona
Valorificarea culturii postfigurative: unele repere praxiologice 108-114
Simcenco Irina
Aspecte ale stilului creativ-individual de activitate a profesorului de educație muzicală 114-118
Vacarciuc Mariana
„Povara bunătății noastre” de Ion Druță: Nuța față în față cu destinul 119-124
Rusnac-Frăsineanu Magdalena

Related posts