REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (30) / 2015

Conţinutul numărului de revistă
Vocaţia occidentală a românilor 3-12
Pop Ioan-Aurel
Laudatio in honorem prof. univ. dr., membru titular al Academiei Române Ioan-Aurel Pop cu ocazia conferirii titlului onorific Doctor Honoris Causa al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău 13-18
Burlacu Valentin
Куполните гробници в Тракия – последните открития и изследвания 19-26
Хатлас ЕжиМунтяну Октавиан
Rolul activităților extrașcolare în dezvoltarea aptitudinilor artistice la copii 27-31
Hubenco Teodora
Cultivarea limbii – un imperativ perpetuu 32-37
Cozari Ana
Repere privind dezvoltarea imaginației creative la elevi 38-45
Hubenco Teodora
Suportul de curs – lucrare metodico-diactică de fond 45-49
Garştea Nina
Depăşirea fenomenelor dialectale din exprimarea elevilor prin intermediul sarcinilor didactice pe niveluri 50-58
Cozari Ana
Инновационная среда как фактор формирования профессиональной компетентности будущего учителя биологии 58-63
Рябченко Светлана
Demersul interdisciplinar în cadrul orei de limba si literatura română 64-69
Popovici Silvia
Paradigma teoriilor de învăţare 70-75
Şchiopu Lucia
Studiul compoziției la lecțiile de Educație plastică 76-80
Clapatiuc Alexandra
Sensul şi semnificaţia filosofiei în epoca postmodernă 81-87
Idjilov Roman
Prin educație pentru dezvoltare emoțională spre comunicare eficientă 87-91
Androne Simona
Integrarea în comunicarea pedagogică prin inteligenţă emoţională 92-97
Ianculescu Gabriela
Modele ale procesului de creaţie 98-102
Yildiz Ahmet
Folclorul şi tradiţiile de familie şi contribuţia lor la formarea orientărilor axiologice la copii 102-111
Buzenco Aurelia
Determinant Aspects of the Creative Process within Educational System 112-119
Yildiz Ahmet

Related posts