REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (29) / 2015

Conţinutul numărului de revistă
Poetica lui Grigore Vieru 3-8
Burlacu Alexandru
Aspecte conceptuale ale naturii statice în pictura europeană 8-19
Mocan-Vozian Ludmila
Transculturalitatea – o direcție transdisciplinară 20-24
Baraga Victoria
Repere estetico-filosofice ale creativităţii artistice și limbajului plastic cu referire specifică la arta plastică 25-31
Arbuz-Spatari OlimpiadaVatavu Alexandru
Rolul imaginii de sine în procesul adaptării sociale la adolescenţi 32-37
Pleşca Maria
Fundamente ale metodologiei educației literar-artistice. Sistemul de principii 37-45
Şchiopu Constantin
Abordări teoretice privind tehnologiile educației literar-artistice 46-55
Şchiopu Constantin
Формирование информационной культуры современного педагога дошкольного образования 56-62
Мардарова И.
The author`s individuality in the structure of the novels «The whore» by Panas Mirniy and «Tess of the d’Urbervilles» by Thomas Hardy 63-70
Melnikova Katherine
Personajul ca ființă dialogală în romanul „Zbor frânt” de Vladimir Beșleagă 70-78
Gherman Oxana
Analiza comparata a softwarelor educaționale din perspectiva formării competențelor 79-92
Burlacu Natalia
Despre atitudinea savanţilor faţă de interferenţă 92-99
Pancenco Larisa
Письменная литература и развитие национального самосознания гагаузов Юго-Восточной Европы в конце XIX – нач. XX вв. 99-111
Булгар Степан
Reforma agrară şi împroprietărirea cu pământ a Bisericii Ortodoxe din Transilvania 111-125
Trâncă Sorin
Constituţia din 1923 şi Biserica Ortodoxă 126-141
Trâncă Sorin
Creangă în dialogul textelor 141-146
Băicean IraidaBurlacu Alexandru

Related posts