REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (40) / 2018

Conţinutul numărului de revistă
VALENTINA SAMOILENCO – pasionat promotor al obiceiurilor și tradițiilor populare românești(la aniversarea de 60 de ani) 2-7
Ursu Valentina
Imaginile primare în procesul creării cuvintelor:repere motivaţionalcognitive 8-12
Pavel Vasile
Relația dintre inteligența emoțională și stilul de comunicare la adolescenți 13-18
Pleşca Maria
Influența deficitului auditiv asupra dezvoltării personalității 18-24
Ciobanu AdrianaBeschieru Tatiana
Cărţile audio ca resursă didactică în studiul limbii şi literaturii 25-28
Suff(Cartaleanu) Elena
Surghiunul poporului meu 29-35
Akmolla Guner
O monumentală istorie a literaturii tătare crimeene 36-41
Dumitru Anastasia
Strategii de consiliere a familiei: depășirea dificultăților și a conflictelor interioare prin valorificarea muzicii 41-46
Cuzneţov LarisaVacarciuc Mariana
Utilizarea tehnicii Web Quest pentru dezvoltarea abilităților de comunicare la studenții filologi 46-59
Veveriță Tatiana
Творческие поиски Ирины Бурлаки в области художественного текстиля и дизайна 59-73
Бабина Юлиана
Implementarea Tehnologiilor Informaţionale și de Comunicație în clasele cu profil muzical-coral 73-79
Braicov Luminiţa
Abordări conceptuale și didactice ale fenomenului mass-media în sistemul educațional modern 79-85
Culea Uliana
Importanța pragmaticii pentru producerea limbajului în contexte sociale 85-91
Culea Uliana
Topica părților de propoziție în textele de limbă română veche 91-94
Ciobanu Valentina
Modalitati de exprimare a complementului direct în limbile româna și germană 94-103
Ciobanu Valentina

Related posts