REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (39) / 2018

Conţinutul numărului de revistă
20 de ani ai Centrului Editorial Tipografic de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 6-11
Ilaşcu IurieZgardan-Crudu Aliona
Învățarea mediată electronic: interpretări conceptuale 11-19
Dumbrăveanu Roza
Importanța formării coeziunii grupului școlar în instituțiile cu practici incluzive 19-29
Lapoşina EmiliaCurilov Svetlana
Die konjunktivischen „fast/beinahe” – Sätze aus der Sicht der Konstruktionsgrammatik 29-36
Chiseliov Victor
Формирование индивидуальной траектории развития информатической компетентности учителя технологий 37-45
Братанич А.
Personaje ale erosului: iubiții și iubitorii 46-50
Corcinschi Nina
Создание эффективной среды изучения информатических дисциплин с использованием технологий компьютерного моделирования 51-60
Дзус Сергей
Aportul artei italiene în dezvoltarea culturii europene 60-66
Ursachi Rodica
Relația dintre performanța academică a studenților și vârstă 67-73
Vasiliu Dan
Adaptarea școlară a copiilor cu dizabilități prin prisma paradigmelor teoretice în contextul procesului educațional incluziv 74-83
Curilov Svetlana
Discursul ludic în proza lui Anatol Moraru 83-92
Costin Iraida
Comportamentul economic – elementcheie al culturii economice familiale 92-99
Oloieru Anastasia
Tangențe şi particularităţi în arta textilă contemporană din Republica Moldova și din România 99-107
Simac AnaBabin Iuliana
Transpoziția și diferențierea semantică 108-111
Copacinschi Angela
O experiență de mobilitate academic 111-114
Zgardan-Crudu Aliona

Related posts