REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (44) / 2020

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 1 (44) 2020 CUPRINS Dumbraveanu Roza Cursuri Masive Online Deschise în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p4-11 4 Aniela Amihălăchioae, Ludmila Ursu Interdisciplinaritate. Retrospectivă, actualitate și perspectivă https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p12-25 12 Maria Pleşca Profilul psihoemoțional al tânărului activ social https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p26-30 26 Oxana Gherman Strategii interactive de predare a textului liric https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p31-46 31 Anna Bolucencova Холокост и его использование в нравственном воспитании личности https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p47-53 47 Anna Bolucencova Этико-педагогические требования к культуре современного учителя https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p54-59 54 Viorel Bolduma Activitatea ctitoricească internă a domnului Țării Moldovei Vasile Lupu (1634-1653) https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p60-72…

Read More