Condiţiile de participare la activitatea revistei

La prezentarea materialelor, autorii vor respecta anumite cerinţe. Articolele nu trebuie să depășească volumul de 10-12 pagini tehnoredactate, se editează computerizat pe hârtie albă, format A4, pe o singură parte a foii,se perfectează folosindu-se fontul Times New Roman cu dimensiunea de 14 pt. Spațiul între rânduri va fi de 1,5 intervale. Informațiile nu vor depăși 4-5  pagini,  recenziile–3-4 pagini, prezentările–2  pagini. Materialele vor  fi redactate din punct de vedere lingvistic. Analizele conferințelor științifice şi metodico-didactice vor cuprinde  3-4  pagini.  Materialele  propuse vor  fi prezentate într-un exemplar semnat de autori şi…

Read More

Verificare plagiat

Revista de Științe Socioumane este o publicaţie academică cu ACCES DESCHIS; astfel că întreg conţinutul revistei este disponibil gratuit cititorilor, în concordanţă cu obiectivele şi scopurile DOAJ. Este cunoscut faptul că documentele digitale cu acces deschis sunt vulnerabile în ceea ce privește copiatul; pentru depistarea acestui fenomen, se folosește metoda bazată pe comparația textului supus verificării cu alte documente originale, pentru a identifica acțiunile de plagiat. Colegiul de redacție al Revistei de Științe Socioumane analizează documentele care conţin aceleaşi propoziţii sau fraze, în aceeaşi ordine a cuvintelor. În acest scop, se folosesc programe oferite…

Read More