REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (35) / 2017

Conţinutul numărului de revistă
Corelația „model – artist – spectator” în portretul european din secolele XVII-XVIII 3-9
Mocan-Vozian Ludmila
Aspecte de educație mediatică în clasele primare la lecțiile de dirigenție cu conținut de alfabetizare ecologică 9-16
Saranciuc-Gordea Liliana
Experimente narative în romanul Femeia în roșu de Mircea Nedelciu, Adriana Babeți și Mircea MIhăieș 17-22
Cogut Sergiu
Opera de artă –element intermediar în dialogul artist – receptor 22-28
Mocan-Vozian Ludmila
Использование фреймового подхода в обучении и преподавании русского языка как иностранного 28-35
Боброва Юлиана
Wortarten aus der sicht der konstruktionsgrammatik 35-40
Guzun Tatiana
Imaginea spiritului răuvoitor în povestea Dănilă Prepeleac de Ion Creangă 40-46
Ivanov Constantin
Incluziunea studenților cu dizabilități în instituțiile de învăţământ superior din Republica Moldova 46-52
Maximciuc VictoriaPârvan Mariana
Lecția – excursie ca formă de valorificare a meșteșugurilor și tradițiilor populare în cadrul disciplinei educație tehnologică în clasele primare 52-57
Manoil Olesea
Aspectul psihopedagogic al metodologiei predării coregrafiei în școală 57-62
Bencheci Ion
In memoriam Boris Vizer 62-64
Ursu Valentina
Recenzie la lucrarea Cercetarea și valorificarea patrimoniului în învățământul preuniversitar. Culegere de studii. Editor Valentina Ursu 65-69
Dolghi Adrian
Recenzie la lucrarea Peisajele etnografice din România de Lucian David 69-71
Onica Dorina

Related posts