Revista de Ştiinţe Socioumane

Vă oferim posibilitatea de a lua cunoștință de materialele Revistei de Științe Socioumane a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Concepută ca o publicație științifică și didactico-metodică, Revista de Științe Socioumane apare  din  anul  2005,  din  necesitatea  de  a  reflecta și a pune în discuție rezultatele activității științifice și didactico-metodice a colectivului profesoral-didactic al Universității Pedagogice de Stat  „Ion  Creangă”.  Revista  oferă  spațiu  pentru  publicare  și  pentru  autorii  de  materiale științifice ce își desfășoară activitatea în afara Universității Pedagogice, inclusiv pentru oamenii de știință din domeniile de profil de peste hotarele Republicii Moldova. Domeniile științifice reflectate de Revista de Științe Socioumane sunt:·Istorie;·Filologie română, rusă, franceză, germană, italiană, spaniolă etc.;·Pedagogie;·Psihologie;·Medicină socială;·Asistență socială;·Educație fizică și sport;·Arte plastice, muzică, arhitectură etc. Revista publică și informații despre cele mai importante evenimente științifice organizate și  desfășurate  în  universitate:  conferințe  de  totalizare  a  muncii  științifico-educative   a colectivului  profesoral-didactic și a colectivelor de studenți și masteranzi ale universității, conferințe  naționale  și  internaționale, simpozioane  științifice,  seminare  metodologice, traininguri psihologice și de comunicare etc. Articolele științifice și didactico-metodice apar în limba română și în limbi de circulație europeană: engleză, rusă, franceză, germană, italiană etc. Sunt acceptate și materiale științifice în limbile ucraineană, turcă, bulgară, găgăuză etc

 

Related posts