Current ISSUE

Journal of Socio-Human Sciences no. 3 (49) 2021
CONTENT
Adela Cîndea Stima de sine și epuizarea profesională în profesia didactică 
https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p6-16
6
Olga Boz Semiadverbele în limba română: relaţii semantice şi formale 
https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p17-25
17
Maria Pleșca Arderea emoțională la studenții cu diferite niveluri de autoreglare a comportamentului 
https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p25-34
25
Maria Pleșca Reziliența psihologică și stima de sine a preadolescentului 
https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p34-40
34
Виктория Максимчук, 
Мария Гладченко
Особенности эмоционального состояния детей перенесших COVID-19 
https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p40-47
40
Виктория Максимчук, 
Людмила Бабчинецкая
Влияние системнoгo недoразвития речи у детей с расстрoйствами аутистическoгo спектра на прoявление дезадаптивных видoв пoведения 
https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p48-55
48
Искендер Топчу Модель формирования коммуникативных компетенций учеников средствами игровых ситуаций на занятиях по английскому языку 
https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p55-65
55
Larisa Usatîi Influența limbii materne în predarea pronunției în limba engleză 
https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p66-74
66
Natalia Rufanda Lectura – factor decisiv în formarea și dezvoltarea personalității elevilor de vârstă școlară mică 
https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p74-79
74
Elena Movileanu Experiențe privind învățarea la locul de muncă a elevilor 
https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p79-85
79
Daniel Roman Motivația pentru învățarea autonomă a studenților 
https://doi.org/10.46727/jshs.2021.v49.i3.p86-90
86