REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (27) / 2014

Conţinutul numărului de revistă
O introducere în conceptul de „zonă mută” a reprezentării sociale 3-6
Şleahtiţchi Mihail
Noile valori ale învăţării 7-19
Petrovschi Nina
Эстетическая культура в контексте воспитательного процесса 19-29
Сывык Оксана
Educaţia pentru mediu la orele de dirigenţie în clasele primare 29-37
Saranciuc-Gordea Liliana
Valorificarea tradițiilor populare în pictura moldovenească 37-41
Ursachi Rodica
Aspecte practice de integrare a educaţiei pentru mediu în cadrul curriculei şcolare primare 41-53
Saranciuc-Gordea Liliana
Repere teoretice, constatări şi sugestii practice de optimizare a strategiilor didactice pentru pregătirea praxiologică a studenților în cadrul lecţiilor de laborator 54-65
Ursu LudmilaRusuleac Tatiana
Interferenţe stilistice în pictura naţională 65-71
Ursachi Rodica
Valori ale spaţiului în creaţia artistică 72-84
Mocan Adriana
Formarea iniţială a cadrelor didactice: context naţional 85-96
Petrov Elena
О готовности будущих воспитателей к аудиальному развитию дошкольников 96-106
Neciai S.
O carte despre hypertext şi comunicarea online 106-109
Osoianu Vera
Deixisul spaţial: semnificaţie, referinţă şi mijloace de exprimare 109-114
Barbăneagră Tatiana
Inspecţia şcolară – un nou cadru de concepere şi funcţionare 114-120
Bănică Iulia
Primul Război Mondial şi chestiunea Slovaciei 121-126
Swiech Wojciech
Традиции и инновации в образовательном туризме 126-133
Dudorova L.
Repere metodologice ale sistemului informațional în managementul formării cadrelor didactice 134-141
Ţap Elena

Related posts