REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (26) / 2014

Conţinutul numărului de revistă
Poetica lui Dumitru Matcovschi 3-13
Burlacu Alexandru
Dimensiunea ezoterică în romanul Un veac de singurătate de Gabriel García Márquez 13-19
Baraga Victoria
Пространственно-временные характеристики деятельности в глобальном информационном обществе 20-30
Rîbca Natalia
Sindromul de epuizare profesională la cadrele didactice 31-35
Pleşca Maria
Unele aspecte ale predării limbajului Pascal în clasa a IX-a 35-41
Gânga Sergiu
Reprezentări plastice în peisajul din Republica Moldova 41-45
Ursachi Rodica
Основные пути гармонизации системы образования. Украины в контексте европейских требований 45-56
Gamerscaia Irina
Роль юридических клиник в профессиональной подготовке будущих юристов 56-64
Manigora Vladimir
Стратегические направления модернизации системы высшего гуманитарного образования Украины в процессе эвроинтеграции 65-75
Науменко Ульяна
Analiza valorică prediscursivă sau efecte sociolingvistice sub aspect traductologic 75-79
Ungureanu Victoria
Tendinţe filosofice în creaţia lui Nicolae Roerich 79-82
Ursachi Rodica
Определение уровня сформированности у учащихся навыков решения экономико- математических задач 83-91
Коврикова Раиса
Semnificaţia teoretico-funcţională a competenţei didactice – premisă a formării profesionale iniţiale eficiente în contextul reformei 91-99
Dermenji-Gurgurov Svetlana
Interpretări plastice ale imaginii femeii în pictura europeană 100-104
Ursachi Rodica
Omagiu lui Igor Vieru 104-106
Ursachi Rodica
Прогностическая компетентность будущих специалистов начального образования:сущность и структура 107-115
Кинешева Анастасия
Relaţiile Ţării Moldovei cu Patriarhiile Apostolice şi mănăstirile athonite în perioada domniei lui Vasile Lupu 115-122
Bolduma Viorel

Related posts