REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (25) / 2013

Conţinutul numărului de revistă
Delimitări conceptuale privind voluntariatul ecologic studenţesc 3-10
Sadovei LarisaUrsu Ludmila
Cyclic model of time in philosophical and linguistic aspects 10-15
Mîsîc Irina
Fizionomia singurătăţii la Gabriel García Márquez 15-21
Baraga Victoria
Formarea identităţii personale la adolescenţi 21-27
Pleşca Maria
Demersul inter- şi transdisciplinar al programei experimentale de formare a CEE la viitorii învăţători 27-40
Saranciuc-Gordea Liliana
Reflecții teoretice asupra formării competenței de „a învăța să înveți” la copiii de 6-8 ani din perspectiva continuității 40-46
Pascari Valentina
Valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei (tic) direct în procesul educaţional la treapta primară de învăţământ 47-52
Galben-Panciuc ZinaidaGalben Svetlana
About informal logic means in everyday augmentative discourse (is an argumentum ad hominem relevant?) 52-59
Mîsîc Serghei
Recenzie la lucrarea „Indice de termeni. Bază de date in dialectologie” 60-62
Coţofană Margareta
Strategii de educație economică a preșcolarilor 62-66
Carabet Natalia
Качественное влияние идей и ценностей прагматизма и позитивизма в контексте формирования образовательного пространства Великобритании 66-72
Steţenco Ecaterina
Formarea competenţei profesionale de educaţie ecologică la viitoarele cadre didactice din învăţământul preşcolar. Abordare integrată 73-79
Gînju Stela
Aviz la studiul monografic „Formarea şi dezvoltarea competenţei de programare orientată pe obiecte la viitorii profesori de informatică”, autori Ilie Lupu, Valeriu Cabac, Silviu Gâncu 79-80
Gremalschi Anatol
Modelul tehnologic de dezvoltare a competenţei gramaticale prin strategia analizei contrastive 81-87
Cocieru Natalia
Основные тенденции развития информатизации высшего образования Украины в условиях евроинтеграции 87-97
Moico Oxana
Organizarea sistemului deictic din limba română 97-103
Barbăneagră Tatiana
Анализ концептуальных подходов к проектированию содержания педагогического образования 103-113
Ткач Любовь
Особенности интерактивных технологий обучения в контексте реализации компетентностного подхода в высшей школе 113-116
Куртева Оксана
Специфіка моделювання картин світу (на матеріалі романів Т. Гарді «Тесс із роду Дербервіллів» і Панаса Мирного «Повія») 117-123
Мельникова Катерина
Comunicarea asertivă pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 123-128
Bîrsan Elena
Consideraţii actuale privind integrarea toleranţei comunicativeîn sistemul valorilor fundamentale 128-135
Ţurcan Lilia
Principii psihopedagogice şi cultural-axiologice aferente comunicării profesionale 135-141
Guţu Svetlana

Related posts