REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (24) / 2013

Conţinutul numărului de revistă
Statutul politico-juridic al Ţării Moldovei faţă de înalta Poartă în timpul domniei lui Ştefan cel Mare 3-10
Gonţa Gheorghe
L’empathie au service de l’enseignement/ apprentissage du FLE/FOS 11-17
Vishkurti Silvana
Timpul: repere calificative 17-22
Baraga Victoria
Structura organizării şi receptării spaţiotemporalităţii în opera de artă (pictură) 22-27
Mocan-Vozian Ludmila
Modalităţi de implementare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în sistemul educaţional preuniversitar (treapta primară) din Estonia 28-31
Gînju Stela
Valori educativ-morale în peisajul din pictura moldovenească 32-35
Ursachi Rodica
Strategii privind optimizarea adaptării şcolare a preadolescenţilor 36-41
Pleşca Maria
Интенциональность, интерсубъективность и конвенциональность речевого habitus’а 41-48
Мысык Сергей
Мировоззренческие установки постмодернизма 48-55
Мысык Ирина
Проблема множественности исторических интерпретаций в контексте представлений о возможных мирах 55-66
Пироженко Виктор
Tice: vers le développement d’outils ou de dispositifs? L’exemple d’EMA-4-Moodle à Télécom Bretagne 66-80
Garcia Stéphane MéarSablé Cathy
Valori ale contrariilor în creaţia artiştilor plastici din Republica Moldova 81-90
Mocan-Vozian Ludmila
Omagiu lui Mihai Grecu 90-93
Ursachi Rodica
Коммуникативные возможности ритуала 93-100
Бурдейная Т.
Концепция исторического развития Джамбаттиста Вико в контексте полемики с картезианскими воззрениями 100-105
Havcar Hussein
Noul concept al istoriografiei sovietice moldoveneşti şi politica culturală din RSS Moldovenească în anii `60 ai sec. XX 105-112
Burlacu Valentin
Rolul didacticii disciplinelor pedagogice în redarea semnificaţiilor informaţionale ale discursului pedagogic 112-115
Ilaşco Iurie
Profilul liric al poetului Bogdan I. Pascu 116-122
Baraga Victoria
Deixisul temporal: semnificaţie şi mijloace de exprimare 122-127
Barbăneagră Tatiana
Rolul familiei în dezvoltarea limbajului 127-132
Martâniuc Livia
Modelul tehnologic de dezvoltare a competenţei gramaticale prin strategia analizei contrastive 132-139
Cocieru Natalia

Related posts