REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (23) / 2013

Conţinutul numărului de revistă
Asemănarea cu celălalt, între ,,a trage foloase” şi ,,a suferi pe nedrept” 3-35
Şleahtiţchi Mihail
Studierea patrimoniului cultural naţional în învăţământul istoric preuniversitar şi universitar din Republica Moldova 35-41
Ursu Valentina
Semnificaţia învăţării pragmatice în postmodernitatea educaţiei 41-52
Petrovschi Nina
Pedagogia artelor despre creativitate şi formarea/dezvoltarea ei la studenţii Facultăţilor de Arte Plastice şi Design 52-60
Arbuz-Spatari Olimpiada
L’apprentissage des langues étrangères dans un nouveau contexte éducationnel 60-73
Solcan Angela
1912. O sută de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Rus:între omagiere şi comemorare 74-79
Burlacu Valentin
Factorii reuşitei profesionale a tinerilor 79-84
Pleşca Maria
Particularităţi structurale ale termenilor tehnici(domeniul referenţial al telecomunicaţiilor) 85-88
Caterenciuc Svetlana
Критерии готовности будущих учителей музыки к инновационной деятельности 88-98
Завалко Екатерина
Профессиональный путь руководителя детско-юношеской спортивной школы (дюсш) к «акме» и практические рекомендации их достижения 98-106
Holostenco Victoria
Valorificarea metodelor interactive în perspectiva asigurării calităţii comunicării pedagogice 106-115
Jianu Eugenia
Efectivele militare din Ţara Moldovei în secolele XV-XVII 115-124
Movileanu Tudor
Аспекты модернизации литературного образования в контексте формирования межкультурной компетенции: к постановке проблемы 125-134
Цвик Ирина
Unele aspecte despre zestre în Pravila lui Vasile Lupu 134-139
Tiganu Tatiana
Лексикографическая реализация концепта юродивый 139-143
Долгов Вячеслав
Orientări paradigmatice în evoluţia conceptului de „comunicare pedagogică optimă” prin metode interactive 144-150
Jianu Eugenia
Valori ale competenţei lectorale dezvoltate de liceeni prin aplicarea metodologiilor specifice educaţiei literar-artistice 151-157
Şchiopu Ala
Repere teoretico-metodologice ale calimetriei pedagogice 157-160
Ilaşco IurieTeşcu Mihai
Studierea competenţelor de formare profesională ale cadrelor didactice şi dezvoltarea bazei informaţionale de formare continuă 160-167
Ţap Elena
Recenzie la monografia elaborată de conf. univ. dr. Nina Petrovschi, cu titlul „Învăţarea pragmatică a istoriei” 167-169
Gonţa Gheorghe
Integrarea socială a persoanelor dizabilitate prin intermediul surselor mass-media 170-173
Tonu MariaSpătaru Tatiana

Related posts