REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (26) / 2014

Conţinutul numărului de revistă Poetica lui Dumitru Matcovschi 3-13 Burlacu Alexandru Dimensiunea ezoterică în romanul Un veac de singurătate de Gabriel García Márquez 13-19 Baraga Victoria Пространственно-временные характеристики деятельности в глобальном информационном обществе 20-30 Rîbca Natalia Sindromul de epuizare profesională la cadrele didactice 31-35 Pleşca Maria Unele aspecte ale predării limbajului Pascal în clasa a IX-a 35-41 Gânga Sergiu Reprezentări plastice în peisajul din Republica Moldova 41-45 Ursachi Rodica Основные пути гармонизации системы образования. Украины в контексте европейских требований 45-56 Gamerscaia Irina Роль юридических клиник в профессиональной подготовке будущих юристов…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (25) / 2013

Conţinutul numărului de revistă Delimitări conceptuale privind voluntariatul ecologic studenţesc 3-10 Sadovei Larisa, Ursu Ludmila Cyclic model of time in philosophical and linguistic aspects 10-15 Mîsîc Irina Fizionomia singurătăţii la Gabriel García Márquez 15-21 Baraga Victoria Formarea identităţii personale la adolescenţi 21-27 Pleşca Maria Demersul inter- şi transdisciplinar al programei experimentale de formare a CEE la viitorii învăţători 27-40 Saranciuc-Gordea Liliana Reflecții teoretice asupra formării competenței de „a învăța să înveți” la copiii de 6-8 ani din perspectiva continuității 40-46 Pascari Valentina Valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei (tic) direct în…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (24) / 2013

Conţinutul numărului de revistă Statutul politico-juridic al Ţării Moldovei faţă de înalta Poartă în timpul domniei lui Ştefan cel Mare 3-10 Gonţa Gheorghe L’empathie au service de l’enseignement/ apprentissage du FLE/FOS 11-17 Vishkurti Silvana Timpul: repere calificative 17-22 Baraga Victoria Structura organizării şi receptării spaţiotemporalităţii în opera de artă (pictură) 22-27 Mocan-Vozian Ludmila Modalităţi de implementare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în sistemul educaţional preuniversitar (treapta primară) din Estonia 28-31 Gînju Stela Valori educativ-morale în peisajul din pictura moldovenească 32-35 Ursachi Rodica Strategii privind optimizarea adaptării şcolare a preadolescenţilor…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (23) / 2013

Conţinutul numărului de revistă Asemănarea cu celălalt, între ,,a trage foloase” şi ,,a suferi pe nedrept” 3-35 Şleahtiţchi Mihail Studierea patrimoniului cultural naţional în învăţământul istoric preuniversitar şi universitar din Republica Moldova 35-41 Ursu Valentina Semnificaţia învăţării pragmatice în postmodernitatea educaţiei 41-52 Petrovschi Nina Pedagogia artelor despre creativitate şi formarea/dezvoltarea ei la studenţii Facultăţilor de Arte Plastice şi Design 52-60 Arbuz-Spatari Olimpiada L’apprentissage des langues étrangères dans un nouveau contexte éducationnel 60-73 Solcan Angela 1912. O sută de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Rus:între omagiere şi comemorare 74-79…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (22) / 2012

Conţinutul numărului de revistă Intervenţia docimologică halo-accentuată: ce este, cum se arată, trebuie sau nu trebuie încuviinţată? 3-10 Şleahtiţchi Mihail Accepţiuni ştiinţifico-pedagogice asupra pregătirii ecoeducaţionale a cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar în Ucraina şi Belarus 10-14 Saranciuc-Gordea Liliana, Ursu Ludmila Rolul disciplinelor Catedrei de știinţe filosofice şi economice în formarea viitorilor pedagogi 15-19 Roşca Sergiu Актуальные проблемы учебников по иностранному языку 20-26 Askarova G. Modalităţi de prelucrare decorativ-artistică a lemnului 26-28 Ursachi Rodica Evaluarea competenţei de educaţie ecologică (componenta procedurală) în cadrul pregătirii iniţiale a cadrelor didactice pentru învăţământul…

Read More