Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R Ş Ș Ś S T Ț Ţ U V Y Z В
There are currently 3 names in this directory beginning with the letter Ș.
Șchiopu Constantin
doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar, Departamentul de Teoria și Practica Jurnalismului, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.
E-mail:schiopu_constantin@yahoo.com

Șchiopu Lucia
doctor în științe pedagogice, lector, Catedra de filologie engleză, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:barbalat1@hotmail.com

Șișcanu-Boz Olga
doctor în filologie, conferențiar universitar interimar, Catedra de limbă română și filologie clasică, Facultatea de Filologie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:olgaboz77@gmail.com