Autori

Tot | A B C D G H I J L M O P R Ş Ș Ś S T Ț Ţ U V Y Z В
There are currently 3 names in this directory beginning with the letter Ţ.
Ţap Elena
doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Catedra de management educațional, Facultatea de Formare Continuă a Cadrelor Didactice şi a celor cu Funcții de Conducere, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:elenatap955@gmail.com

Ţapu Ion
lector, Catedra de pedagogie preșcolară, educație fizică și dans, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:-

Ţvircun Victor
doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Catedra de geografie și patrimoniu cultural, Facultatea de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă”, Chișinău.
E-mail:victor.tvircun@mail.ru