REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (40) / 2018

Conţinutul numărului de revistă VALENTINA SAMOILENCO – pasionat promotor al obiceiurilor și tradițiilor populare românești(la aniversarea de 60 de ani) 2-7 Ursu Valentina Imaginile primare în procesul creării cuvintelor:repere motivaţionalcognitive 8-12 Pavel Vasile Relația dintre inteligența emoțională și stilul de comunicare la adolescenți 13-18 Pleşca Maria Influența deficitului auditiv asupra dezvoltării personalității 18-24 Ciobanu Adriana, Beschieru Tatiana Cărţile audio ca resursă didactică în studiul limbii şi literaturii 25-28 Suff(Cartaleanu) Elena Surghiunul poporului meu 29-35 Akmolla Guner O monumentală istorie a literaturii tătare crimeene 36-41 Dumitru Anastasia Strategii de consiliere a familiei:…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (39) / 2018

Conţinutul numărului de revistă 20 de ani ai Centrului Editorial Tipografic de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 6-11 Ilaşcu Iurie, Zgardan-Crudu Aliona Învățarea mediată electronic: interpretări conceptuale 11-19 Dumbrăveanu Roza Importanța formării coeziunii grupului școlar în instituțiile cu practici incluzive 19-29 Lapoşina Emilia, Curilov Svetlana Die konjunktivischen „fast/beinahe” – Sätze aus der Sicht der Konstruktionsgrammatik 29-36 Chiseliov Victor Формирование индивидуальной траектории развития информатической компетентности учителя технологий 37-45 Братанич А. Personaje ale erosului: iubiții și iubitorii 46-50 Corcinschi Nina Создание эффективной среды изучения информатических дисциплин с использованием технологий компьютерного моделирования 51-60 Дзус Сергей Aportul artei italiene în dezvoltarea culturii europene 60-66 Ursachi…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (38) / 2018

Conţinutul numărului de revistă Autoportretul în artă: imortalizare sau aprofundare a sinelui 6-11 Mocan-Vozian Ludmila Pictura bizantină – promotor al spiritualității creștine 11-19 Ursachi Rodica Rezilienţa – o cale de dezvoltare a competențelor parentale 19-26 Haheu-Munteanu Eufrosinia, Toia Maria Problema funcționării sistemului senzorial la copiii cu tulburarea de spectru autist 26-32 Maximciuc Victoria Consilierea educațională a familiilor cu preșcolari 33-42 Carabet Natalia Obligativitatea învățământului primar în Basarabia interbelică 42-52 Creţu Vasile Procesul de naționalizare a învățământului public din Basarabia în anii 1917-1921 52-63 Creţu Vasile Consilierea psihopedagogică a familiei prin intermediul platformei de educaţie şi consiliere a părinţilor şi preadolescenţilor 63-69 Raileanu Olga…

Read More