Revista de Ştiinţe Socioumane

Vă oferim posibilitatea de a lua cunoștință de materialele Revistei de Științe Socioumane a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Concepută ca o publicație științifică și didactico-metodică, Revista de Științe Socioumane apare  din  anul  2005,  din  necesitatea  de  a  reflecta și a pune în discuție rezultatele activității științifice și didactico-metodice a colectivului profesoral-didactic al Universității Pedagogice de Stat  „Ion  Creangă”.  Revista  oferă  spațiu  pentru  publicare  și  pentru  autorii  de  materiale științifice ce își desfășoară activitatea în afara Universității Pedagogice, inclusiv pentru oamenii de știință din domeniile de profil de peste…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (36) / 2017

Conţinutul numărului de revistă Vocație de pedagog: conferențiarul universitar Jeni Nastas la 60 de ani 3-7 Ursu Valentina Мetodological approaches in professional development of physical training teachers in the conditions of postgraduate pedagogical education 7-16 Войтовська Оксана 200 de ani de la primul recensământ al Basarabiei ţariste din 1817 16-21 Ilaşcu Iurie Теоретический подход к педагогической деятельности начинающих преподавателей высшего учебного заведения 21-38 Патрашку Думитру, Згурян Олеся Învățarea cu MOOC: incursiuni pedagogice 38-43 Chiriac Tatiana La Toqsobeni, în căutarea urmelor strămoșilor qâpcegi, am dat peste mormintele ostaşilor kazahi! 44-49 Akmolla Guner, Ilaşcu…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (35) / 2017

Conţinutul numărului de revistă Corelația „model – artist – spectator” în portretul european din secolele XVII-XVIII 3-9 Mocan-Vozian Ludmila Aspecte de educație mediatică în clasele primare la lecțiile de dirigenție cu conținut de alfabetizare ecologică 9-16 Saranciuc-Gordea Liliana Experimente narative în romanul Femeia în roșu de Mircea Nedelciu, Adriana Babeți și Mircea MIhăieș 17-22 Cogut Sergiu Opera de artă –element intermediar în dialogul artist – receptor 22-28 Mocan-Vozian Ludmila Использование фреймового подхода в обучении и преподавании русского языка как иностранного 28-35 Боброва Юлиана Wortarten aus der sicht der konstruktionsgrammatik 35-40…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (34) / 2016

Conţinutul numărului de revistă Nevoile de profesionalizare ale cadrelor didactice, corelate cu procesul de formare continua 3-8 Nagnibeda-Tverdohleb Tatiana Dezvoltarea competenţelor socioemoţionale la studenţi 9-13 Pleşca Maria Sistemul de competențe specifice ale mentorului pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 14-23 Balan Tatiana Interferența limbii române la însușirea limbii străine (limba engleză) 24-28 Verdeş Maria-Rocselana Particularitățile dificultăților de învățare a limbajului scris la elevii din ciclul primar 29-36 Chitoroaga Lucia Transformarea din omidă în fluture 37-41 Popescu Maria, Olaru Cristina Bătrănețea: povară, boală sau dar al vieții? 42-46 Popescu Maria, Rață Dorin Model…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (33) / 2016

Conţinutul numărului de revistă Valenţe ale portretului în arta antică, medievală şi renascentistă 3-9 Mocan-Vozian Ludmila Ornamentica tradiţională ca izvor de cunoaştere a patrimoniului national 10-17 Blaja-Vitcovschii Ala Predarea conținuturilor de limbă română în învățământul universitar cu ajutorul TIC 17-21 Zgardan-Crudu Aliona Redimensionarea competenţelor cadrelor didactice universitare din perspectiva integrării studenţilor cu dizabilităţi în învățământul superior 22-27 Ciobanu Adriana, Pârvan Mariana Dezvoltarea imaginației creatoare la studenți prin aplicarea principiilor transformării plastice la disciplina Bazele artei decorative 28-36 Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada Modelele intelectuale şi lirice ale imaginarului eminescian 36-43 Copcea Florian Aspecte…

Read More