REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (44) / 2020

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 1 (44) 2020 CUPRINS Dumbraveanu Roza Cursuri Masive Online Deschise în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p4-11 4 Aniela Amihălăchioae, Ludmila Ursu Interdisciplinaritate. Retrospectivă, actualitate și perspectivă https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p12-25 12 Maria Pleşca Profilul psihoemoțional al tânărului activ social https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p26-30 26 Oxana Gherman Strategii interactive de predare a textului liric https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p31-46 31 Anna Bolucencova Холокост и его использование в нравственном воспитании личности https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p47-53 47 Anna Bolucencova Этико-педагогические требования к культуре современного учителя https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p54-59 54 Viorel Bolduma Activitatea ctitoricească internă a domnului Țării Moldovei Vasile Lupu (1634-1653) https://doi.org/10.46727/jshs.2020.v44.i1.p60-72…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (43) / 2019

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 3 (43) 2019 CUPRINS Maria Pleşca Emotional intelligence – interaction factor in conflict https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p6-10 6 Rodica Ursachi Spiritual valences in the ceramics of the Cucuteni-Tripolie culture. Between faith and art https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p11-22 11 Lidia Strah Linguistic diversity – an essential factor in plurilingual education https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p23-27 23 Lidia Strah The functions of the text in a specific communication situation https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p28-34 28 Мога Николай Данилович Special means of correctional physical education for young children with spastic syndrome of motor disorders https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p35-46 35 Мога Николай Данилович The system of…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (42) / 2019

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 2 (42) 2019 CUPRINS Е.Н. Сергийчук Компетентность как показатель профессионального мастерства будущих педагогов (Педагогическое образование) https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p6-16 6 Ю.Н. Багно Подготовка будущих педагогов к профессиональной деятельности в процессе педагогической практики https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p17-25 17 С.В. Сембрат  Анализ современных требований к профессионально-прикладной физической подготовке https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p25-35 25 Ю.Г. Подборский Внедрение арт-терапии в образовательно-воспитательный процесс общеобразовательной школы: историко-методический аспект https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p36-43 36 Rodica Ursachi Natura statică în calitate de reflecție a cotidianului uman https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p44-55 44 Rodica Ursachi Nicolae Grigorescu – marele rapsod al plaiului românesc https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v42.i2.p56-61 56 Sergiu Baciu Managementul clusterului educațional…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (41) / 2019

Revistă de Ştiinţe Socio-Umane nr. 1 (41) 2019 CUPRINS Angela Cutasevici Formarea comportamentului orientat spre asigurarea securității personale la elevii claselor primare. Coordonate legale și coordonate curriculare  https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v41.i1.p6-16 6 Lucia Schiopu Gândirea critică – o competență transversală în contextul învățământului modern  https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v41.i1.p17-25 17 Rodica Ursachi Trasee empirice în pictura lui Leonardo da Vinci  https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v41.i1.p25-35 25 Maria Pleșca Aspecte ale comunicării interpersonal la preadolescenți  https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v41.i1.p36-43 36 Adriana Ciobanu Comunicarea – factor al dezvoltării limbajului la copiii cu tulburări de spectru autist  https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v41.i1.p44-50 44 Самойленко Н.И.,  Сембрат А.Л. Особенности системы высшего образования…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (40) / 2018

Conţinutul numărului de revistă VALENTINA SAMOILENCO – pasionat promotor al obiceiurilor și tradițiilor populare românești(la aniversarea de 60 de ani) 2-7 Ursu Valentina Imaginile primare în procesul creării cuvintelor:repere motivaţionalcognitive 8-12 Pavel Vasile Relația dintre inteligența emoțională și stilul de comunicare la adolescenți 13-18 Pleşca Maria Influența deficitului auditiv asupra dezvoltării personalității 18-24 Ciobanu Adriana, Beschieru Tatiana Cărţile audio ca resursă didactică în studiul limbii şi literaturii 25-28 Suff(Cartaleanu) Elena Surghiunul poporului meu 29-35 Akmolla Guner O monumentală istorie a literaturii tătare crimeene 36-41 Dumitru Anastasia Strategii de consiliere a familiei:…

Read More