REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (38) / 2018

Conţinutul numărului de revistă Autoportretul în artă: imortalizare sau aprofundare a sinelui 6-11 Mocan-Vozian Ludmila Pictura bizantină – promotor al spiritualității creștine 11-19 Ursachi Rodica Rezilienţa – o cale de dezvoltare a competențelor parentale 19-26 Haheu-Munteanu Eufrosinia, Toia Maria Problema funcționării sistemului senzorial la copiii cu tulburarea de spectru autist 26-32 Maximciuc Victoria Consilierea educațională a familiilor cu preșcolari 33-42 Carabet Natalia Obligativitatea învățământului primar în Basarabia interbelică 42-52 Creţu Vasile Procesul de naționalizare a învățământului public din Basarabia în anii 1917-1921 52-63 Creţu Vasile Consilierea psihopedagogică a familiei prin intermediul platformei de educaţie şi consiliere a părinţilor şi preadolescenţilor 63-69 Raileanu Olga…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (37) / 2017

Conţinutul numărului de revistă Abordarea realistă a dezechilibrelor emoţionale la copiii cu tulburări de limbaj 4-9 Ciobanu Adriana Modelul teoretic al dezvoltării imaginației creative în perspectivă axiologică 10-23 Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada Abordarea integrată a conținuturilor matematice în activitățile din instituțiile preșcolare de învățământ 23-42 Pavlenco Mihaela Dimensiunea etică a competenței profesionale a cadrului didactic 43-52 Mihăilescu Natalia Stadiile formării culturii economice la copii în cadrul educației familiale 52-58 Oloieru Anastasia Ielele moderne – cuvinte și linkuri – și jocul lor bizar… sau gânduri pe marginea unei cărți despre acestea 59-61 Diaconescu Victoria O dată astăzi… în Europa 62-66 Cotiujanu…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (36) / 2017

Conţinutul numărului de revistă Vocație de pedagog: conferențiarul universitar Jeni Nastas la 60 de ani 3-7 Ursu Valentina Мetodological approaches in professional development of physical training teachers in the conditions of postgraduate pedagogical education 7-16 Войтовська Оксана 200 de ani de la primul recensământ al Basarabiei ţariste din 1817 16-21 Ilaşcu Iurie Теоретический подход к педагогической деятельности начинающих преподавателей высшего учебного заведения 21-38 Патрашку Думитру, Згурян Олеся Învățarea cu MOOC: incursiuni pedagogice 38-43 Chiriac Tatiana La Toqsobeni, în căutarea urmelor strămoșilor qâpcegi, am dat peste mormintele ostaşilor kazahi! 44-49 Akmolla Guner, Ilaşcu…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (35) / 2017

Conţinutul numărului de revistă Corelația „model – artist – spectator” în portretul european din secolele XVII-XVIII 3-9 Mocan-Vozian Ludmila Aspecte de educație mediatică în clasele primare la lecțiile de dirigenție cu conținut de alfabetizare ecologică 9-16 Saranciuc-Gordea Liliana Experimente narative în romanul Femeia în roșu de Mircea Nedelciu, Adriana Babeți și Mircea MIhăieș 17-22 Cogut Sergiu Opera de artă –element intermediar în dialogul artist – receptor 22-28 Mocan-Vozian Ludmila Использование фреймового подхода в обучении и преподавании русского языка как иностранного 28-35 Боброва Юлиана Wortarten aus der sicht der konstruktionsgrammatik 35-40…

Read More

REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (34) / 2016

Conţinutul numărului de revistă Nevoile de profesionalizare ale cadrelor didactice, corelate cu procesul de formare continua 3-8 Nagnibeda-Tverdohleb Tatiana Dezvoltarea competenţelor socioemoţionale la studenţi 9-13 Pleşca Maria Sistemul de competențe specifice ale mentorului pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 14-23 Balan Tatiana Interferența limbii române la însușirea limbii străine (limba engleză) 24-28 Verdeş Maria-Rocselana Particularitățile dificultăților de învățare a limbajului scris la elevii din ciclul primar 29-36 Chitoroaga Lucia Transformarea din omidă în fluture 37-41 Popescu Maria, Olaru Cristina Bătrănețea: povară, boală sau dar al vieții? 42-46 Popescu Maria, Rață Dorin Model…

Read More