REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (21) / 2012

Conţinutul numărului de revistă
Reprezentarea socială ca modalitate de transformare a „cuvintelor în carne”, a „ideilor în puteri naturale” şi a ”noţiunilor în limbajele lucrurilor” 3-22
Şleahtiţchi Mihail
Contrariile ca analogie a armoniei în artele plastice 23-31
Mocan-Vozian Ludmila
Importanţa studiului integrat al disciplinei limba şi literatura română în formarea competenţelor de comunicare în ciclul gimnazial 32-40
Zgardan-Crudu Aliona
Pregătirea iniţială a cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar din Rusia în vederea formării competenţei de educaţie ecologică (CEE) 40-48
Saranciuc-Gordea Liliana
Profilurile psihologice ale studenţilor cu diferite mecanisme de adaptare la activitatea de învăţare 48-56
Pleşca Maria
O некоторых аспектах исследования валентных связей морфем 57-64
Buzelo A.
Феномен времени в мифолого-религиозной модели мира и его языковая интерпретация 64-70
Chiînova J.
Valorificarea noilor educaţii în învăţământul primar 70-78
Garştea Nina
Incursiuni în evoluţia conceptelor imaginaţie creatoare şi creativitate 79-87
Tarlapan Livia
Rolul Comisiei interguvernamentale de colaborare economică şi comercială în dezvoltarea relaţiilor bilaterale între Republica Moldova şi Republica Turcia 88-96
Tverdohleb Aureliu
Mănuşile – simbol al puterii în trecut şi capriciu al modei în prezent 96-99
Danilă Natalia
Valenţe plastice ale proprietăţilor texturale şi coloristice ale lemnului 100-103
Ursachi Rodica
Competenţa de autonomie educaţională – o paradigmă pedagogică de actualitate 103-107
Rîmbu IurieFlorescu I.Suciu P.
Analiza Curriculumului la dirigenţie din perspectiva dezvoltării inteligenţei emoţionale a adolescenţilor 108-116
Zagaievschi Corina
Discursul didactic – condiţie spre o predare şi învăţare de calitate 117-123
Ohrimenco(Boţan) Aliona
Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală în predarea istoriei 124-128
Ilaşco Iurie
Consideraţii psihopedagogice privind comunicarea empatică şi tolerantă 128-132
Ţurcan Lilia
Perspective ale comunicării orientate spre dezvoltarea toleranţei 132-137
Ţurcan Lilia

Related posts