REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (20) / 2012

Conţinutul numărului de revistă
Serviciul sanitar al armatei române în perioada neutralităţii: probleme de pregătire teoretică şi practică 1-11
Chicuş NicolaeStoica Leontin
Aspecte psihologice ale anxietăţii la adolescenţi 10-20
Pleşca Maria
Asigurarea parteneriatului familie – grădiniţă şi calitatea educaţiei preşcolarului 20-26
Carabet Natalia
Mărturii din prizonieratul medicului Ion Periețeanu (1916-1918) 26-35
Stoica Leontin
Dimensiuni ale conduitei didactice 35-49
Dragu Nor
Metodologia receptării artistice a operei de artă (pictură) 49-57
Mocan-Vozian Ludmila
Conceptualizarea formării competenţei de educaţie ecologică a elevilor (cee) în procesul pregătirii inițiale a cadrelor didactice pentru învățământul primar 57-65
Saranciuc-Gordea LilianaUrsu Ludmila
Particularități de expresie a sintaxei afective 65-70
Gheorghiţă Liliana
Diagnosticarea pedagogică: concept şi semnificaţii manageriale 70-78
Cojocaru Valentina
Dezvoltarea subcompetenţelor înţelegerii la auz pe cicluri şcolare 78-83
Popovici Angela
Gimnastica aerobică la lecţiile de educaţie fizică cu studentele din învăţământul superior 83-92
Sakizlian MonicaCristina
О некоторых способах анкетирования с целью выявления уровня сформированности социокультурной компетенции в экспериментальных группах в ходе констатирующего эксперимента 92-100
Kononova Tatiana
Ситуативные клише в социокультурном контексте 100-104
Kononova Tatiana
Despre eufemismele frazeologice 104-107
Chira Oxana
A Practical Grammar Lesson on Problem Verbs 107-111
Grabazei Svetlana
Abordarea ştiinţifico-pedagogică a relaţiilor dintre lectura comprehensivă, decodare, receptare şi interpretare 111-117
Barbaroş Ninel
Tendinţe noi în dezvoltarea psihologiei speciale 117-120
Chiperi NadejdaMaximciuc Victoria
Perspective de abordare a curriculumului în educaţie 120-124
Iftemie Nicoleta
Reprezentări privind cultura comunicării studenţilor 124-129
Chinan Omer

Related posts