REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (19) / 2011

Conţinutul numărului de revistă
Sistemul ierarhic de constituire a comicului 2-9
Gheorghiţă Liliana
Stresul profesional la cadrele didactice 9-14
Pleşca Maria
Procedurile sistemului de management al calităţii din instituţiile de învăţământ superior 15-25
Baciu Sergiu
Modalităţi de expresie plastică a spaţiului compoziţional în pictura simbolistă 25-28
Ursachi Rodica
Fundamentarea specialităţii 142.01 PEDAGOGIE pentru domeniul de formare profesională Ştiinţe ale educaţiei 28-48
Sadovei LarisaPapuc LudmilaBorozan MaiaZbîrnea Aurelia
Repere metodologice pentru perfecţionarea cadrelor didactice la nivel de instituţie şcolară 48-58
Andriţchi Viorica
Structura şi specificul formării competenţei de educaţie ecologică la viitorii învăţători în plan formal 59-70
Saranciuc-Gordea Liliana
Reprezentarea socială asupra persoanelor cu handicap auditiv sau mintal la cadrele didactice din învăţământul general şi special 70-74
Timuş Angela
Studiu comparativ între reprezentările sociale asupra deficienţei auditive şi deficienţei mintale la cadrele didactice din şcolile speciale şi din şcolile integratoare 74-96
Timuş Angela
Competenţe manageriale specifice Managementului resurselor umane în învăţământ 96-104
Andriţchi Viorica
Formarea reprezentărilor geometrice prin intermediul metodei observaţiei la copiii de 6-8 ani 105-110
Pavlenco-Pidleac Mihaela
Sensibilitatea cromatică în calitate de problemă a percepţiei – producerii – interpretării artistice 110-116
Blaja-Vitcovschii Ala

Related posts