REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (18) / 2011

Conţinutul numărului de revistă
Omul: concepţii, viziuni, idei 3-11
Roşca Sergiu
Practici şi tendinţe în pictura contemporană 12-18
Mocan-Vozian Ludmila
Insights into undergraduate academic writing 18-24
Sagoian IrinaTorpan Igor
Место и удельный вес современных средств обучения в структуре лекционного занятия по лексикологии немецкого языка 25-28
Lipceanu AlaDenisova Emilia
Principiile managementului eficient al timpului la studenţi 28-35
Pleşca Maria
Aspecte de definire a CEE ca formaţiune profesional-personală integrativă a cadrului didactic 35-45
Saranciuc-Gordea Liliana
Types of research activity 45-54
Sagoian IrinaTorpan Igor
„Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage…?” – Das Thema „Ehe” in Martin Walsers „Die Zimmerschlacht”9 unter multiperspektivischen Interpretationszugängen 54-60
Grobmann SusanneAbraham Jan-Peter
Privire retrospectivă asupra lexicului profesional economic. Tehnici de însuşire a terminologiei economice în limba germană 61-64
Barbaroş NinelDenisova Emilia
Evaluarea formativă, factor în învăţarea deplină 64-74
Ciocănel Cristina
Coordonata istorică a conceptelor limbă şi limbaj 74-81
Tarlapan Livia
Mecanisme de adaptare la stres la bolnavii cardiaci 82-88
Pleşca MariaIacubițchii (Bobeica) Maria
Creativitatea elevilor 89-97
Herţa Diana-Elena
Principiile formării şi dezvoltării reprezentărilor geometrice la copiii de 6-8 ani 98-104
Pavlenco-Pidleac Mihaela
Лингводидактические и психологические основы формирования коммуникативно-речевой компетенции в процессе изучения русского языка младшими школьниками 104-109
Куртева Оксана
Deixisul şi situaţia de comunicare 109-115
Barbăneagră Tatiana
Interkulturalität und Landeskunde im Fremdsprachenunterricht 116-121
Lipceanu AlaSandu Natalia

Related posts