REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (15) / 2010

Conţinutul numărului de revistă
Trainingul – modalitate optimală de formare la diriginţi a competenţelor de educaţie ecologică a elevilor 3-8
Saranciuc-Gordea LilianaUrsu Ludmila
Gliptica romană – un instrument de propagandă politică imperială (romanian glyptics – a tool for imperial political propaganda). 9-14
Olaru Ioana-Iulia
Formarea psihologică a cadrelor didactice 14-20
Pleşca Maria
La recherche et l’exploitation de corpus (avec application en parémiologie): Aspects théoriques et pratiques 20-30
Darbord BernardOddo Alexandra
Dimensiunea educaţională a rettelizării textului media 30-37
Ghicov Adrian
Metodologia analizei operei de artă 37-42
Mocan-Vozian Ludmila
Le savoir méthodologique pour réussir sa thèse ou son mémoire dans la perspective didactique 42-53
Solcan Angela
Pentru o cultură a educaţiei profesionale axată pe OM drept spaţiu integral de deschidere continuă spre revalorificare 53-59
Botezatu Liuba
Дидактическая роль ситуации успешности на уроках биологии 59-64
Гройсман Ирина
Fundamente teoretice ale dezvoltării creaţiei tehnice la viitorii pedagogi de discipline tehnico-tehnologice 64-76
Rotari Elena
Средства развития познавательной активности студентов при обучении немецкому языку 76-80
Lipceanu AlaDenisova Emilia
Aspecte ale iluminismului francez şi cel românesc 80-83
Rusnac EugenRusu Vasilisa
Nicolae Mătcaş – Omul cu literă mare 83-85
Cucereavîi Mihai
Исторический комментарий на уроках русской словесности 85-90
Карча Валентина
Comuniunea – relaţie de cunoaştere în iubire 90-92
Aron Liliana
Учет индивидуальных особенностей студентов – один из путей повышения культуры учения немецкого языка 93-98
Lipceanu AlaDenisova Emilia

Related posts