REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (14) / 2010

Conţinutul numărului de revistă
Agresivitatea – formă de adaptare la copiii de vârstă şcolară mică 1-7
Pleşca Maria
Depăşirea conservatorismului reprezentaţional. Raportul reversibilitate/ ireversibilitate 7-13
Şleahtiţchi Mihail
Experienţa SUA în educaţia persoanelor cu dificultăţi de învăţare 13-18
Olărescu Valentina
Rolul intelectualului voivodinean în societatea modernă 18-28
Popovic Virginia
Natura structurală a notaţiei textului într-o viziune aplicativă 28-36
Ghicov Adrian
Viziunile psihologiei speciale privind particularităţile şi posibilităţile generale de dezvoltare a autoreglării în structura învăţării la copiii cu RDP 36-41
Maximciuc Victoria
Metodologia dezvoltării creativităţii viitorilor pedagogi de discipline tehnico-tehnologice 42-49
Rotari Elena
Viziuni privind apariţia hiperactivităţii şi deficitului de atenţie (ADHD) 49-58
Trancalan M.
Metodele de predare şi importanţa foneticii engleze (articularea consoanelor fricative engleze /3/ şi /∫/ în comparaţie cu echivalentele lor din română) 58-62
Vasilache Andrei
Retroacţiunea şi Graţierea în cultura educaţiei moderne/ postmoderne 62-65
Botezatu Liuba
Crize şi conflicte în organizaţii 72-77
Sanduleac Sergiu
Формы собственных имен и обращения в узбекском языке 78-81
Muhitdinova Hadicia
Considerente privind caracterul eterogen al adverbului în limba română 81-85
Şişcanu-Boz Olga
Metodologia dezvoltării reglării emoţional-volitive la copiii cu reţinere în dezvoltarea psihică 85-89
Maximciuc Victoria
Principiul Graţierii: şapte exigenţe ale axiologiei generale 89-95
Botezatu Liuba

Related posts