REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (12) / 2009

Conţinutul numărului de revistă
Utilizarea metodei proiectelor în învăţarea prin acţiune practică. 1-5
Petrovschi Nina
Învăţarea creativă ca un aspect al învăţării pragmatice 5-9
Petrovschi Nina
Autenticitatea din perspectivă pedagogică 9-13
Callo Tatiana
Identitatea şi funcţiile e-tutorului 13-19
Rurac Ana
Il valore educativo delle storie di vita nella lifelong education 19-25
Benetton Mirca
Gândirea pedagogică italiană şi influenţa curentelor filozofice 25-30
Ispas Cristina
Transformări în gestionarea vieţii economice şi sociale din Moldova în contextul politicii partidului comunist de reconfortare a sistemului economic socialist (anii 50- 80 ai sec.XX). 30-35
Vizer Boris
Conferinţa de pace de la Paris din 1919 – 1920 35-38
Vizer BorisBordeiu Gheorghe
Unificarea bisericii ortodoxe din Basarabia cu Biserica Ortodoxă Română 38-42
Jelihovschi Nicolae
Arta consumului ca mijloc de educaţie estetică 42-47
Răcilă LiliaSimac Ana
Chronopedagogia şi esenţa ei în actualitate 47-51
Ţvircun Victor
O privire retrospectivă asupra lui Grigore Ţamblac 51-58
Tărîţă Marius
Активизация познавательной деятельности учащихся 1 класса в период обучения грамоте. 59-65
Guţul V.
Dezvoltarea curriculei pedagogice – investiţie în culturalizarea vieţii şcolare şi sociale 65-69
Cojocaru-Borozan Maia
Impactul atitudinilor părinteşti asupra timidităţii adolescenţilor 69-72
Vîrlan Maria
Valorizări cromatice în pictura moldovenească din anii 1970 – 2000 72-76
Ursachi Rodica
Pedagogia libertăţii – o abordare de actualitate în învăţământul contemporan 76-79
Iordăchescu Grigore-Dan
Particularităţi specifice ale creativităţii artistice în dezvoltarea personalităţii creatoare a studenţilor la facultăţile de artă plastică 79-82
Arbuz-Spatari Olimpiada
Дифференциация дидактического материала, основанного на юморе, в процессе обучения английскому языку 82-85
Grecu Jana
Incursiune în psihologia sportului 85-89
Sanduleac Sergiu
Educaţia incluzivă – o nouă paradigmă a educaţiei 89-91
Vinnicenco Elena
Практика совместной работы Бессарабского земства и пенетенциарных институтов Российской империи. 91-93
Nica E.
Aspecte teoretice privind conţinutul pregătirii profesionale a specialistului de cultură fizică 93-95
Ţapu Ion

Related posts