REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (11) / 2009

Conţinutul numărului de revistă
Învăţarea prin descoperire ca modalitate a acţiunii pragmatice 1-4
Petrovschi Nina
Deosebirile în dezvoltarea sistemului cardio-vascular la copii şi adolescenţi sub influenţa efortutrilor fizice dozate 4-12
Mariţ AlexandruMariţ Alexandru
Poziţia principatelor române în raporturile ruso-turce de la începutul secolului XIX, în viziunea diplomaţilor suedezi acreditaţi la Istanbul și Petersburg 12-18
Ciobanu Veniamin
Transformari in gestionarea vietii economice si sociale din Moldova in contextul politicii partidului comunist de reconfortare a sistemului economic socialist (anii 50-80 ai sec.XX) 18-22
Vizer Boris
Delimitări conceptuale privind traficul de fiinţe umane (traficul de femei) 23-27
Cerneavschi Viorica
Condiţii de eficienţă a inovaţiilor în educaţie 27-31
Carabet Natalia
Deontologia cunoaşterii în educaţia prin ştiinţă 32-36
Callo Tatiana
Specificul comportamentului adolescenţilor în situaţii de conflict 36-41
Pleşca Maria
Locusul controlului şi influenţa lui asupra generării comportamentului agresiv al preadolescenţilor 41-46
Vîrlan MariaBaciu Tatiana
Different relationships between words and their semantic correlation (binary or polar semantic oppositions) 46-50
Gogu Tamara
Mamele singure – un fenomen social complex 50-57
Ciubarov Olimpiada
Conceptul de limbaj şi specificul dezvoltării lui la elevii din clasele primare 58-61
Tarlapan Livia
Particularităţile culorii din pictura moldovenească 62-68
Ursachi Rodica
Învăţarea prin cooperare ca formă ce stimulează colaborarea elevilor de vîrstă şcolară mică 68-71
Losîi Elena
Particularităţi în modernizarea învăţământului artistic superior 71-74
Simac AnaRăcilă Lilia
Bariere în calea transformării reprezentării sociale. Octonomul G.Eicholtz – E. Rogers 74-82
Şleahtiţchi Mihail
Integralitatea temporală sau istoricitatea fenomenelor pedagogice 82-86
Ţvircun Victor
Evoluţia pedagogiei sociale ca ştiinţă 86-93
Davidescu Elena
Юмор в структуре общей профессиональной подготовки будущего преподавателя английского языка 93-96
Grecu Jana
Prezentarea cărţii „Limba care ne uneşte”, Chişinău, 2008 (materiale didactice pentru asistenţi sociali) Autori: L.Petrenco, A.Barbăneagră, S.Corniciuc, L.Cucu, A.Zavadschi 96-97
Racu Aurelia
Cuprins 98-98

Related posts