REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (16) / 2010

Conţinutul numărului de revistă
Strategii şi stiluri de învăţare la studenţi 3-11
Pleşca Maria
Valorificarea textului prin proiectul de cercetare 11-23
Ghicov Adrian
Modernizarea educaţiei timpurii prin prestarea serviciilor educaţionale de calitate. 24-30
Carabet Natalia
Strategic ways of development of postgraduate education and teacher on contemporary stage 31-37
Yuzbasheva Galina
Redefinirea competentei de educaţie ecologică la viitoarele cadre didactice pentru învăţământul primar în contextul noului tip de profesionalizare 38-46
Saranciuc-Gordea Liliana
Reflecţii privind jurământul cadrului didactic în calitate de act social public în cadrul procesului educational 47-55
Sadovei Nicolai
Jocul didactic – formă de organizare şi metodă eficientă în realizarea sarcinilor didactice 55-66
Galben-Panciuc Zinaida
Assessment and Evaluation of Learning 66-71
Baltag Veronica
Организация самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов на принципах здоровьесохраняющей технологии 72-78
Turkot TatianaOsadciuk I.
Probleme de integrarea socială a copilului adoptat 79-85
Cioinac Nionela
Determinantele motivaţiei şcolare la elevii mici. 85-89
Focşa Galina
Casele de copii de tip familie – oportuniate de dezvoltare armonioasă 89-96
Dascal Maricela
Stadiile şi simptomele arderii profesionale 96-103
Prepeliţă Elena
Alcoolul şi tutunul – tentaţiile adolescenţilor 103-107
Focşa Galina

Related posts