REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (8) / 2008

Conţinutul numărului de revistă
Profesorul Boris Vizer la 80 de ani 1-4
Ciubucciu Vladimir
La o nouă aniversare 4-5
Înţelepciunea pămîntului. Schiţă de portret al profesorului Boris Vizer 5-7
Concepte şi probleme ale evaluării randamentului şcolar la istorie 7-13
Destinaţia socială a artelor plastice din Moldova (1944-1956) 13-22
Metode de selectare şi promovare a cadrelor de conducere în RSSM 23-26
Participarea întreprinderilor de stat şi celor colective la crearea bazei materiale a culturii din satele Moldovei în anii 40-60 ai sec. XX 27-32
Cîteva observaţii asupra situaţiei basarabenilor aflaţi la muncă în străinătate 33-40
Theoretical approaches of communication and media action (continuare din nr.3(7), 2007 40-47
Тематический минимум как основа формирования экстралингвистической компетенции учащихся и соотнесенность содержания тематического поля и коммуникативно значимых речевых интенций языковой личности 47-55
Bulatbaeva Kuljanat
Учет трудностей понимания современного англоязычного газетного текста при обучении чтению 55-61
Valorizări cromatice în pictura moldovenească din anii 1970 – 2000 61-64
Consideraţii asupra unor aspecte de conţinut în arta plastică. 64-66
Contribuţia preoţimii basarabene la actul unirii Basarabiei cu România 66-73
Un moment important în istoria relaţiilor internaţionale: constituirea înţelegerii Balcanice ( februarie 1934) 74-76
Bordeiu Gheorghe
Documente. Unele consideraţiuni privind statutul politico-juridic al ţarii Moldovei faţă de înalta poartă. (continuare din nr.2(6), 2007) 77-84
Despre ce ne vorbesc documentele 85-91
Fondul de bază al cadrelor didactico-ştiinţifice ale UPS „Ion Creangă”, (prezent şi trecut) 91-92
Cuprins 93-94

Related posts