REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (9) / 2008

Conţinutul numărului de revistă
Profesorul Gheorghe Gonţa la vârsta de 60 de ani 1-5
Mustea SergheiChicu Silvia
Gonţa ot Pănăşeşti (crochiu geneologic) 5-7
Mihail Kogălniceanu – Personalitate ilustră a neamului românesc 8-11
Rosca Sergiu
Aspecte logice în cromatica artei populare din Moldova 12-18
Ursachi Rodica
Studiul elaborării structurilor spaţial-volumetrice în procesul dezvoltării creativităţii artistice la studenţi 19-26
Arbuz-Spatari Olimpiada
Receptarea şi înţelegerea mesajului verbal în cadrul orei de limbă română 27-30
Popovici Angela
Metafora sportivă în presa românească actuală 30-36
Bărîcă Aura
Le colloque international la méthodologie de la recherche scientifique – Moyen d’une meilleure valorisation de l’intelligence des débutants dans la recherche – Un investissement dans l’avenir de la science 37-42
Botnaru Olesea
За бьлгарското духовно влияние в средновековна Молдова 42-47
Pavlov Plamen
Кишиневската младост на д-р Анастасия Головина 48-55
Calcev Calcio
Problems of compound classification 56-59
Gogu Tamara
Ocrotirea instituţională a persoanelor de vîrsta a treia şi modalităţi de îmbunătăţire a vieţii în căminul de bătrîni 59-63
Cerneavschi Viorica
Dezvoltarea limbajului la preşcolarii bilingvi 63-68
Racu Jana
Sistemul de valori la adolescenţii din familiile temporar dezintegrate 68-75
Golovei Lilia
Incidenţa repertoriilor de semne în procesul estetic comunicativ 75-80
Mocan-Vozian Ludmila
Оптимальные методические приёмы и комплекс упражнений по совершенствованию процесса обучения немецкому языку как второму иностранному языку 80-84
Statnik Oxana
Proiectarea softurilor educaţionale 84-88
Croitor-Chiriac Tatiana
Schimbări ale stresorilor la copii în ultimii 30 de ani 88-92
Niculăeş Ana
Profilul psihologic al preadolescentului anxios 92-93
Racu Iulia
Prima aventură militară sovietică în Afganistan (anul 1929) 94-97
Culea Stelian
Роль преемственности во взаимодействии детского сада и школы в развитии личности детей 97-99
Ковалева Елена

Related posts