REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (7) / 2007

Conţinutul numărului de revistă
Considerente privind concepţia modernizării învăţămîntului superior pedagogic (proiect) 1-5
Jelescu PetruPapuc Ludmila
Construirea spaţiului european pentru instruirea superioara 5-10
Rurac Ana
Rolul filosofiei în instruirea viitorilor pedagogi 10-14
Roşca Sergiu
Particularităţi ale managementului resurselor umane în domeniul audiovizualului din România 14-22
Teodorescu Ruxandra-Florina
Tratatul de la Paris din 28 octombrie 1920 în viziunea unor istorici 23-26
Vizer BorisCereş IrinaBordeiu Gheorghe
Politica de vecinătate a Uniunii Europene: evoluţie şi precepte pentru Republica Moldova 27-36
Scrinic Andrei
Автономное обучение немецкому языку и проблема создания ситуации речевого общения на первом курсе 36-40
Lipceanu AlaDenisova Emilia
Ucraina – unul din principalii parteneri ai Republicii Moldova 41-45
Bîzgu Tatiana
Contribuţii cu privire la regimul hidro – ecologic al râului Bâc 45-51
Chirică LazărJeleapov Ana
Perspective de aplicare a metodei proiectului în dezvoltarea comunicării orale la elevi la lecţiile de limbă franceză 51-56
Suhan Claudia
Theoretical approaches of communication and media action 57-62
Şimandan Matei
Comunicări din trecutul nostru „Navigaţia Basarabeană şi creatorul ei” de Ghorghe Bezviconi 63-71
Citac Angela
Cadrul juridic al navigaţiei pe Dunăre 72-77
Ştefăniţă Ion
Vechea/noua bibliotecă în condiţiile vechii/noii globalizări 77-82
Rău Alexei
Constanţa la începutul sec. XX (continuare din nr. 2(3) 2006) 83-90
Dominte Paul
Pregătirea profesorului de informatică şi cerinţele de ordin intelectual 91-93
Chirchina Olga
Педагогическая сущность юмора в процессе подготовки преподавателей английского языка 94-96
Grecu Jana
Zeii au fost astronauţi 97-103
Cucereavîi Mihai
Didactica online în predarea-învăţarea istoriei 103-104
Ilaşcu Iurie
Fondul de bază al catedrelor didactico-ştiinţifice ale UPS „Ion Creangă” 104-105
Cuprins 106-107

Related posts