REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (6) / 2007

Conţinutul numărului de revistă
Jocul de-a democraţia (de la modelul Muşatin la Powershift) 1-6
Vartic Andrei
Un cronicar din mileniul III 7-13
Ciubucciu Vladimir
Situaţia social – economică a Moldovei către sfârşitul anilor `60 ai sec. XX (II) 14-21
Vizer Boris
Полноценное содержание педагогического образования – основная задача дидактики высшей школы 21-32
Bolucencova Ana
Comunicarea interculturală în predarea – învăţarea limbilor străine 33-36
Budnic Ana
Evoluţia semantică a lexicului englez. corelaţia dintre lexicul englez şi elementul greco – latin 36-42
Gogu Tamara
Corelaţia simbolului geometric şi a simbolului plastic la elaborarea compoziţiilor creative 43-48
Arbuz-Spatari OlimpiadaSimac Ana
Marea Britanie şi relaţiile româno-sovietice în perioada anilor 1920 – 1924 49-55
Fabian Denis
Constanţa la începutul sec. xx. continuare din nr. 1 (2), 2006 55-61
Dominte Paul
Cooperarea transfrontalieră ca element al dezvoltării regionale 61-64
Melnic S.
Factorii intelectuali ai creativităţii 64-65
Dănescu Elena
Condiţiile perfecţionării culturii comunicative a profesorului 66-68
Sagoian Eraniac
Aspecte educative ale valorilor morale, etice şi spirituale în artă 68-72
Ursachi Rodica
Pregătirea universitară a profesorului în condiţiile contemporane 72-76
Chirchina Olga
Kulturaustausch zwis chen der Republik Moldau und der bundesrepublik deutschland als beitrag fur die integration in die europaische familie 76-82
Pavliuc Constantin
Documente. Unele consideraţiuni privind statutul politico – juridic al ţării Moldovei faţă de Înalta Poartă 82-90
Gonţa Gheorghe
Memoriu explicativ la harta hotarelor poporului şi limbii moldoveneşti 91-101
Vizer Boris
Pagini din istoria ţinutului Herţa 102-104
Pavel Vasile
Cuprins 105-106

Related posts