Revistă de Ştiinţe Socioumane numărul 3 (4) / 2006

Conţinutul numărului de revistă
Profesorul Gheorghe Gonța la vârsta de 60 de ani 1-5
Musteaţă SergiuChicu Silvia
Gonța ot Pănășești (crochiu geneologic) 5-7
Mihail Kogălniceanu – personalitate ilustră a neamului românesc 8-11
Roşca Sergiu
Aspecte logice în cromatica artei populare din Moldova 12-18
Ursachi Rodica
Studiul elaborării structurilor spațial-volumetrice în procesul dezvoltării creativității artistice la studenți 19-26
Arbuz-Spatari Olimpiada
Receptarea și înțelegerea mesajului verbal în cadrul orei de limbă română 27-30
Popovici Angela
Metafora sportivă în presa românească actuală 30-36
Bărîcă Aura
Le colloque international la méthodologie de la recherche scientifique – moyen d’une meilleure valorisation de l’intelligence des débutants dans la recherche – un investissement dans l’avenir de la science 37-42
Botnaru Olesea
За Болгарското духовно влияние в средновековна Молдова 42-47
Pavlov Plamen
Кишиневската младост на д-р Анастасия Головина 48-55
Calcev Calcio
Problems of compound classification 56-59
Gogu Tamara
Ocrotirea instituțională a persoanelor de vîrsta a treia și modalități de îmbunătățire a vieții în căminul de bătrîni 59-63
Cerneavschi Viorica
Dezvoltarea limbajului la preșcolarii bilingvi 63-68
Racu Jana
Sistemul de valori la adolescenții din familiile temporar dezintegrate 68-75
Golovei Lilia
Incidența repertoriilor de semne în procesul estetic comunicativ 75-80
Mocan-Vozian Ludmila
Оптимальные методические приемы и комплекс упражнений по совершенствованию процесса обучения немецкому язхыку как второму иностранному языку 80-84
Statnik Oxana
Proiectarea softurilor educaționale 84-88
Croitor-Chiriac Tatiana
Schimbări ale stresorilor la copii în ultimii 30 de ani 88-92
Niculăeş Ana
Profilul psihologic al preadolescentului anxios 92-93
Racu Iulia
Prima aventură militară sovietică în Afganistan (anul 1929) 94-97
Culea Stelian
Pоль преемственности во взаимодействии детского сада и школы в развитии личности детей 97-99
Ковалева Елена
Fondul de bază al cadrelor didactico-ătiinăifice ale UPS „Ion Creangă”, (prezent ăi trecut) 100-101
Bucuci Galina
Cuprins 102-103

Related posts