REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (42) / 2019

Conţinutul numărului de revistă
Компетентность как показатель профессионального мастерства будущих педагогов (Педагогическое образование) 6-16
Сергийчук Е.
Подготовка будущих педагогов к профессиональной деятельности в процессе педагогической практики 17-25
Багно Ю.
Анализ современных требований к профессионально-прикладной физической подготовке 25-35
Сембрат С.
Внедрение арт-терапии в образовательно-воспитательный процесс бщеобразовательной школы: историко-методический аспект 36-43
Подборский Ю.
Natura statică în calitate de reflecție a cotidianului uman 44-55
Ursachi Rodica
Nicolae Grigorescu – marele rapsod al plaiului românesc 56-61
Ursachi Rodica
Managementul clusterului educațional 62-69
Baciu Sergiu
Aspecte metodologice de dezvoltare a competențelor sociale la lecțiile de Dezvoltare personală în clasele primare 70-78
Saranciuc-Gordea Liliana
Exponatele muzeistice ca surse istorice la orele de istorie în ciclul gimnazial 79-86
Lisnic Angela
Aspecte manageriale ale eticii la nivel instituțional 87-94
Mihăilescu Natalia
Utilizarea tehnologiilor informaționale în dezvoltarea competențelor cadrelor didactice 95-101
Ştefan Elena Gabriela
Aspecte ale formării competenței pragmatice la limba engleză în cadrul formal 101-108
Petriciuc Lilia
Managementul școlii de arte „A. Stârcea” din mun. Chișinău: semnificații și aprecieri 108-112
Mîndrescu Iulia
Eficientizarea stilului de conducere prin valorificarea sistemului metodologic-managerial al școlii 113-121
Călin Iuliana
Conceptualizarea modelului de conducere a şcolii bazat pe competenţe 121-127
Calapod Valeria
Pedagogical conditions of forming communicative competences in students by means of game situations 128-132
Iskender Topcu

Related posts