Journal of Socio-Human Sciences no. 3 (46) 2020

Journal of Socio-Human Sciences no. 3 (46) 2020 
CONTENT
Țap Elena, Dermenji Svetlana, Carabet Natalia, Bulicanu Ion Axe valorice ale competențelor media în cadrul învățării pe tot parcursul vieții 5
Brîndușa Iftimia, Gînju Stela Mediul de învățare în aer liber 24
Hatłas Jerzy Восприятие и оценка голода в Бессарабии 1946-1947 годов глазами современных гагаузов (проживающих в Буджаке) 29
Bulat-Guzun Ana Evaluarea progresului studenților în demersul bazat pe competențe 37
Golovaci Mariana Prefigurațiii conceptuale privind metodologia de valorificare a terminologiei tehnice în limba română de către studenţii alolingvi 46
Gamurari Pavel „Noduri şi semne” – o abordare conceptuală a poeziei stănesciene în creația compozitorului Petru Stoianov 56
Molcosean Alexandru Evaluarea formativă la ora de istorie, valorificând literatura artistică 63
Talpă Svetlana Metodologia de formare a valorilor artistice la studenții pedagogi: validarea experimentală 69
Mîndrescu Iulia Reconsiderarea managementului școlii de arte 78
Kaushan Anatoly, Gorobet Evelina Moral education – a fundamental criterion of educational activity, in the direction of the formation and development of the moral consciousness of the individual 85
Ramona Cenușe Elena Competențele – expresie a rezultatelor școlare 93
Leuțanu Gabriela Patologia fixărilor comportamentale adictive 100
Usatîi Larisa Tendinţe moderne în formarea competenţei fonologice în limba engleză 103
Iuliana Călin Cultura organizaţională a şcolii – expresie a stilului de conducere eficient 111