Journal of Socio-Human Sciences no. 2 (45) 2020

Journal of Socio-Human Sciences no. 2 (45) 2020 
CONTENT
Dumbraveanu Roza Considerente în elaborarea lecţiilor video 4
Galben-Panciuc Zinaida Strategii didactice convergente spre dezvoltarea competenţelor specifice la disciplina Ştiinţe, treapta primară de învăţământ 23
Simerețchii Margareta Criterii și indicatori în determinarea eficienței echipei manageriale școlare 37
Postolachi Iulia Rolul competențelor manageriale ale cadrelor didactice din învățământul primar 43
Ichim Viorica Teaching english through proverbs 53
Величковская Юлия Зарождение идеи антиколониального сопротивления в произведении Семена Дивовича «Разговоръ Великороссіи съ Малороссіею» 60
Safronova Olena,
Shmeliova Oleksandra, Ahliullin Ruslan
Peculiarities of Design of Modern Educational Space of Artistic Direction of Higher Education Institutions 71
Kaushan Anatoly The essence of religious and moral upbringing in modern education 82