Journal of Socio-Human Sciences no. 1 (44) 2020

Journal of Socio-Human Sciences no. 1 (44) 2020

CONTENT

Dumbraveanu Roza Cursuri Masive Online Deschise în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 4
Aniela Amihălăchioae, Ludmila Ursu Interdisciplinaritate. Retrospectivă, actualitate și perspectivă 12
Maria Pleşca Profilul psihoemoțional al tânărului activ social 26
Oxana Gherman Strategii interactive de predare a textului liric 31
Anna Bolucencova Холокост и его использование в нравственном воспитании личности 47
Anna Bolucencova Этико-педагогические требования к культуре современного учителя 54
Viorel Bolduma Activitatea ctitoricească internă a domnului Țării Moldovei Vasile Lupu (1634-1653) 60
Natalia Danila Metodologia de formare la studenți a competenței de proiectare prin tehnologii informaționale 73
Sergiu Orehovschi Competența de a învăța să înveți – concept ce sprijină devenirea personalității depline 81
Ольга Гальчинская, Елена Васильева, Калина Пашкевич Использование техники плетения из природных материалов в искусстве ленд-арт 95