Journal of Socio-Human Sciences no. 3 (43) 2019

Journal of Socio-Human Sciences no. 3 (43) 2019

CONTENT

Maria Pleşca Inteligența emoțională – factor de interacțiune în conflict

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p6-10

6
Rodica Ursachi Valențe spirituale în ceramica culturii Cucuteni-Tripolie. Între credință și artă

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p11-22

11
Lidia Strah Diversitatea lingvistică – factor esențial al educației plurilingve

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p23-27

23
Lidia Strah Funcțiile textului într-o situație specifică de comunicare

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p28-34

28
Мога Николай Данилович Специальные средства коррекционного физического воспитания для детей раннего возраста со спастическим синдромом двигательных нарушений

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p35-46

35
Мога Николай Данилович The system of correction motor of violations in children of early age with spastic syndrome by means of physical education

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p46-58

46
Nina Puţuntean Perspectiva diacronică în abordarea conceptului de “valoare literar-artistică”

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p58-66

58
Oxana Golubovschi Abordări metodologice ale dezvoltării competențelor de traducere

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p67-77

67
Oxana Golubovschi Precizări conceptuale privind evoluția termenului competențe de traducere

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p78-86

78
Lilia Herța Proverbs and Sayings as Reflection of the English Culture

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p87-94

87
Lilia Herța Experimental Study of the Use of Proverbs in Forming the Communicative Competence at University Level

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p95-100

95
Iulianna Mogîldea Metodologia valorificării mediului școlar în contextul educației sociale

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p101-109

101
Emilia Stajila Mirajul orientului apropiat în poezia lui Ion Minulescu

https://doi.org/10.46727/jshs.2019.v43.i3.p109-118

109