REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 3 (43) / 2019

CUPRINS () Pleșca Maria Inteligența emoțională – factor de interacțiune în conflict 6 Ursachi Rodica Valențe spirituale în ceramica culturii Cucuteni-Tripolie 11 Între credință și artă 11 Strah Lidia Diversitatea lingvistică – factor esențial al educației plurilingve 23 Strah Lidia Funcțiile textului într-o situație specifică de comunicare 28 Мога Николай Данилович Специальные средства коррекционного физического воспитания для детей раннего возраста со спастическим синдромом двигательных нарушений 35 Мога Николай Данилович The system of correction motor of violations in children of early age with spastic syndrome by means of physical education 46…

Read More