REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 2 (42) / 2019

Conţinutul numărului de revistă Компетентность как показатель профессионального мастерства будущих педагогов (Педагогическое образование) 6-16 Сергийчук Е. Подготовка будущих педагогов к профессиональной деятельности в процессе педагогической практики 17-25 Багно Ю. Анализ современных требований к профессионально-прикладной физической подготовке 25-35 Сембрат С. Внедрение арт-терапии в образовательно-воспитательный процесс бщеобразовательной школы: историко-методический аспект 36-43 Подборский Ю. Natura statică în calitate de reflecție a cotidianului uman 44-55 Ursachi Rodica Nicolae Grigorescu – marele rapsod al plaiului românesc 56-61 Ursachi Rodica Managementul clusterului educațional 62-69 Baciu Sergiu Aspecte metodologice de dezvoltare a competențelor sociale la lecțiile de…

Read More