REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (41) / 2019

CUPRINS ()
Cutasevici Formarea comportamentului orientat spre asigurarea securității personale la elevii claselor primare. Coordonate legale și coordonate curriculare 6-16
Cutasevici Angela
Gândirea critică – o competență transversală în contextul învățământului modern 17-25
Şchiopu Lucia
Trasee empirice în pictura lui Leonardo da Vinci 25-35
Ursachi Rodica
Aspecte ale comunicării interpersonal la preadolescenți 36-43
Pleşca Maria
Comunicarea – factor al dezvoltării limbajului la copiii cu tulburări de spectru autist 44-50
Ciobanu AdrianaMeleșcanu Simona Mihaela
Особенности системы высшего образования Северной Кореи 50-57
Самойленко Н.Сембрат А.
Психологический анализ и сущность понятия «развитие ключевых компетентностей взрослых» 57-68
Помилуйко В.
Învăţarea diferențiată și individualizată – premisă pentru formarea motivării învăţării 69-74
Chernohlazova Larysa
Гуманистические ценности в педагогической концепции Василия Сухомлинского: опыт и ориентиры 75-83
Хмельницкая Е.Ткаченко Л.
Особенности подготовки будущих учителей к национально-патриотическому воспитанию украинской молодежи 84-92
Онищенко Н.Лиховид Е.
The definition of disability – The United Nations and Polish legislation 92-102
Kozioł DorotaSwiech Wojciech

Related posts