REVISTĂ DE ŞTIINŢE SOCIOUMANE NUMĂRUL 1 (41) / 2019

CUPRINS () Cutasevici Formarea comportamentului orientat spre asigurarea securității personale la elevii claselor primare. Coordonate legale și coordonate curriculare 6-16 Cutasevici Angela Gândirea critică – o competență transversală în contextul învățământului modern 17-25 Şchiopu Lucia Trasee empirice în pictura lui Leonardo da Vinci 25-35 Ursachi Rodica Aspecte ale comunicării interpersonal la preadolescenți 36-43 Pleşca Maria Comunicarea – factor al dezvoltării limbajului la copiii cu tulburări de spectru autist 44-50 Ciobanu Adriana, Meleșcanu Simona Mihaela Особенности системы высшего образования Северной Кореи 50-57 Самойленко Н., Сембрат А. Психологический анализ и сущность понятия «развитие ключевых…

Read More