Condiţiile de participare la activitatea revistei

La prezentarea materialelor, autorii vor respecta anumite cerinţe. Articolele nu trebuie să depășească volumul de 10-12 pagini tehnoredactate, se editează computerizat pe hârtie albă, format A4, pe o singură parte a foii,se perfectează folosindu-se fontul Times New Roman cu dimensiunea de 14 pt. Spațiul între rânduri va fi de 1,5 intervale. Informațiile nu vor depăși 4-5  pagini,  recenziile–3-4 pagini, prezentările–2  pagini. Materialele vor  fi redactate din punct de vedere lingvistic. Analizele conferințelor științifice şi metodico-didactice vor cuprinde  3-4  pagini.  Materialele  propuse vor  fi prezentate într-un exemplar semnat de autori şi…

Read More

Revista de Ştiinţe Socioumane

Vă oferim posibilitatea de a lua cunoștință de materialele Revistei de Științe Socioumane a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Concepută ca o publicație științifică și didactico-metodică, Revista de Științe Socioumane apare  din  anul  2005,  din  necesitatea  de  a  reflecta și a pune în discuție rezultatele activității științifice și didactico-metodice a colectivului profesoral-didactic al Universității Pedagogice de Stat  „Ion  Creangă”.  Revista  oferă  spațiu  pentru  publicare  și  pentru  autorii  de  materiale științifice ce își desfășoară activitatea în afara Universității Pedagogice, inclusiv pentru oamenii de știință din domeniile de profil de peste…

Read More